image
Bapro

Nowa inwestycja energetyczna w obszarze Paruszowiec o wartości ok. 4 mld USD.

Inwestycja budowy kompleksu paliwowo-energetyczno-chemicznego BAPRO budzi szerokie zainteresowanie zarówno pośród lokalnych społeczności, lokalnych mediów, polityków, jak i innych graczy na rynku energetycznym. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na fakt, że kompleks paliwowo-energetyczno-chemiczny BAPRO łączy w sobie zalety energetyki, przemysłu chemicznego oraz wydobywczego w pełni wykorzystując efekt synergii występujący pomiędzy tymi dziedzinami.

Główną ideą inwestycji jest stworzenie kompleksu paliwowo-energetyczno-chemicznego, który będzie opłacalny ekonomicznie, zaawansowany technologicznie i przyjazny dla środowiska naturalnego w długiej perspektywie. Oznacza to w praktyce wykorzystanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii produkcji energii i ciepła oraz chemicznej przeróbki węgla, które pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych produktów ubocznych i odpadów zanieczyszczających nasze środowisko. Wykorzystanie efektu synergii paliwowo-energetyczno-chemicznej polega na tanim pozyskaniu węglu kamiennym podlegającego podziemnemu zgazowaniu, a następnie wykorzystaniu syngazu do napędzania turbiny gazowo-parowej. Zakładane wychwytywanie (docelowo całkowite) CO2, w sposób tani i łatwy, pozwalałoby na zagospodarowanie go do produkcji wyrobów chemicznych takich jak mocznik, amoniak, LNG (syntetyczne), a także jego ewentualną podziemną utylizację , czyniąc docelowo produkcję energii i ciepła całkowicie bezemisyjną. Dzięki takiej koncepcji przychody za sprzedaży produktów kompleksu (energia elektryczna, ciepło, produkty chemiczne) stanowiłyby źródło stałego zysku, a dodatkowe uniknięcie kosztu emisji CO2 spowoduje, że produkcja energii będzie jedną z najtańszych w Europie.

Efekt synergii występujący w kompleksie paliwowo-energetyczno-chemicznym, który jest niewątpliwie jedną z jego najmocniejszych stron, będzie polegał między innymi na tym, że w jednym miejscu, poszczególne procesy produkcyjne będą tak skonfigurowane, że energia z tych procesów będzie maksymalnie wykorzystywana w procesach towarzyszących.

Inwestycja mieści się w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na terenie miasta i gminy Rybnik oraz miasta i gminy Czerwionka Leszczyny na obszarze Paruszowiec w województwie śląskim.

Branża Energetyka, chemia i surowce Rok inwestycji 2015 Słowa kluczowe kompleks energetyczny, chemia, paliwa, synergia procesów

BH Steel-Energia Sp. z o. o.
al. Korfantego 141C
40-154 Katowice
NIP 6342469766© BH Steel-Energia Sp. z o.o. 2023, All Rights Reserved.