• Plan połączenia spółek / 01.09.2017
    Industria S.A., z siedzibą w Katowicach, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia z Tradingbean Sp. z o.o.

    Ogłoszenie Industria S.A. - kliknij tutaj
    Ogłoszenie Tradingbean Sp. z o.o. - kliknij tutaj

    Szczegółowy plan połączenia znajdziecie Państwo klikając: tutaj!

Ogłoszenie planu połączenia INDUSTRIA Spółka Akcyjna z Tradingbean Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Industria Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że dnia 1 wrzesnia 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia Tradingbean spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako spółki przejmowanej, ze spółką Industria Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako spółką przejmująca. Zgodnie z przepisami prawa spółka udostępnia przedmiotowy Plan połączenia do publicznej wiadomości.