• BH Steel-Energia aktywnie uczestniczy w handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) na giełdach europejskich. Spółka posiada rejestr w Krajowym Rejestrze Uprawnień Do Emisji.

  • BH Steel-Energia prowadzi działalność handlową w zakresie kupna – sprzedaży węgla energetycznego. Realizujemy dostawy węgla w odpowiedniej jakości bezpośrednio do odbiorców z sektora elektro-energetycznego.


Podstawowym obszarem działalności firmy BH Steel-Energia jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju na podstawie stosownej koncesji nr OEE/349/4204/W/1/2003/MW ważną do 22 kwietnia 2013 r wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

BH Steel-Energia znajduje się w gronie spółek obrotu energią mających największy udział w rynku. Spółka aktywnie uczestniczy w rynku obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

BH Steel-Energia włącza się w proces liberalizacji rynku energii elektrycznej należąc do grona założycieli Towarzystwa Obrotu Energią oraz Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska.

Zapraszamy serdecznie do nawiązania z nami współpracy w zakresie obrotu energią elektryczną i obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

BH Steel-Energia prowadzi handel armaturą przemysłową uznanych producentów, dostawców europejskich i polskich. Ponadto oferujemy również daleko idącą pomoc i pośrednictwo w realizacji transakcji importowych na dostawy części zamiennych do urządzeń energetycznych oraz armatury przemysłowej z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. W toku naszej działalności nawiązaliśmy dobre kontakty z wieloma firmami oferującymi szeroką gamę produktów dla przemysłu.

Spółka zamierza rozwinąć działalność jako dostawca armatury przemysłowej dla przedsiębiorstw z branży hutniczej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i górniczej.

BH Steel-Energia Sp. z o.o. posiada następujące zgłoszenia patentowe wynalazków w Urzędzie Patentowym: Zgłoszenie P.406961 pt.: „Sposób wytwarzania odkuwek w kształcie wzdłużnym” Zgłoszenie P.405640 pt.: „Sposób cięcia taśm i urządzenie do cięcia taśm” Spółka posiada umowę licencyjną na korzystanie z patentu Nr: 215624 na wynalazek pt.: „Pręt żebrowany i sposób wykonania pręta żebrowanego” – zgłoszenie P.380211. Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie wykorzystania powyżej wymienionych patentów prosimy o kontakt.