• Plan połączenia spółek / 03.04.2018
    BH Steel-Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia z Industria S.A.

    Ogłoszenie BH Steel-Energia Sp. z o.o. - kliknij tutaj
    Ogłoszenie Industria S.A. - kliknij tutaj

    Szczegółowy plan połączenia znajdziecie Państwo klikając: tutaj!

Ogłoszenie planu połączenia BH Steel-Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z INDUSTRIA Spółka Akcyjna.

Zarząd BH Steel-Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że dnia 3 kwietnia 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia Industria Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako spółki przejmowanej, ze spółką BH Steel-Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako spółką przejmująca. Zgodnie z przepisami prawa spółka udostępnia przedmiotowy Plan połączenia do publicznej wiadomości.